Nákupní košík
0,00 Kč s DPH
0,00 EUR s DPH
Hračky pro tebe (https://www.hrackyprotebe.cz/)
Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Vlastník internetového obchodu hrackyprotebe.cz  je obchodní společnost Vindiš s.r.o., IČ: 269 50 090, DIČ: CZ26950090 se sídlem Sušilova 36/10, 682 01 VYŠKOV,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47664. Provozovatelem internetového obchodu hrackyprotebe.cz  je obchodní společnost Dimix s.r.o., IČ: 27729672, DIČ: CZ27729672 se sídlem Vyškov, Sušilova 36/10, 682 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Brně v oddíle C, vložce 55171. Tel: +420 737 279 187, email: info@hrackyprotebe.cz (dále jen prodávající). Adresa provozovny: Masarykovo nám. 4/32, 697 01 KYJOV. Adresa pro uplatnění reklamací: Masarykovo nám. 4, 697 01 KYJOV.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu hrackyprotebe.cz (dále jen kupující).

1.3. obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

1.4. Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu www.hrackyprotebe.cz mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 89/2012 Sb. zákonem o ochraně spotřebitele a č. 634/1992 Sb. Občanského zákoníku v platném znění a přiměřeně také těmito obchodními podmínkami. Jeli smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy zákonem č.513/1991 sb. Obchodního zákoníku v platném znění a přiměřeně také těmito obchodními podmínkami.

1.5.  Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami řádně seznámil, jsou pro něj srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto dále stvrzuje, že akceptuje výši ceny za zboží, včetně případných dopravních a expedičních nákladů.

1.6.  Provozovatel internetového obchodu www.hrackyprotebe.cz  prohlašuje, že osobní údaje zákazníka uvedené v objednávce, budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku z uzavřené kupní smlouvy.

 

 

2. Předmět smlouvy

2.1.  Předmětem smlouvy může být pouze zboží uvedené v kupní smlouvě (objednávce) uzavřené na webových stránkách internetového obchodu www.hrackyprotebe.cz

2.2.  Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Může ale nastat, že objednané zboží v době objednávky není již součástí sortimentu prodávajícího. Tuto skutečnost je prodávající povinen kupujícímu neprodleně oznámit.

2.3. Popis zboží na stránkách internetového obchodu www.hrackyprotebe.cz vychází z informací poskytnutých od výrobců a dodavatelů. Informace jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a jsou průběžně kontrolovány. I přesto nelze zcela zajistit jejich přesnost a proto si prodávající vyhrazuje právo na jejich změnu. Povinností prodávajícího je odstranění nepřesných informací ihned jakmile o nich dozví.

Fotografie zboží jsou pouze ilustrativní. Zboží se může lišit barvou, typem nebo druhem.

2.4. Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace a montáž dodaného zboží.

2.5. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v bezvadném stavu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Zboží bude dodáno včetně českých návodů k obsluze. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.

 

 

3. Objednávka zboží

3.1. Podmínka platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

3.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.

3.3. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce či telefonicky na tel. číslo kupujícího.

3.4. Kupující vytvořením objednávky dává souhlas s obdržením faktury za objednané zboží v elektronické podobě.

3.5. Zboží nabízené na našem e-shopu je určeno pro konečného zákazníka. Nezásobujeme maloobchodní prodejny. Vyhrazujeme si právo na úpravu objednávky, pokud Vámi objednané množství jednoho druhu zboží, překročí počet kusů, které je obvyklé pro konečného spotřebitele. Tento vnitřní předpis se vztahuje především na zboží značky „LEGO".

3.6. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje. Identifikaci kupujícího, druh zboží, cenu za zboží, počet kusů, způsob doručení a doručovací adresu

3.7. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

 

 


4. Storno objednávky

4.1. Stornování objednávky ze strany kupujícího, lze provést elektronickou podobou a to zasláním e-mailu na adresu provozovatele, popřípadě telefonicky a to do jedné hodiny po jejím odeslání. Po této lhůtě se objednávka považuje za závazně přijatou.

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo stornování/zrušení objednávky či jen její části a to v případě že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném Zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li Zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné.  Pokud tato skutečnost nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího, za účelem dohody o dalším postupu. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

 

 

5. Dodání zboží

5.1. Zboží bude zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty nebo dopravní společností DPD na adresu, kterou uvedl v objednávkovém formuláři jako adresu doručovací.

5.2.  Doba doručení  zboží je 3-14 dnů od potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. V případě, že zboží má prodávající skladem bude toto zboží vyexpedováno do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží, které nemá prodávající skladem, bude vyexpedováno do 7-14 pracovních dnů. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření kupní smlouvy skladem ani u našich dodavatelů, budeme Vás o tom neprodleně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně Vaší objednávky nás neváhejte kontaktovat na info@hrackyprotebe.cz.

5.3. Skladová dostupnost je pouze informativní a mění se každou minutu. V okamžiku potvrzení Vaší objednávky není vždy možné zaručit, že Vámi objednané zboží bude stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. V tomto případě Vám děkujeme za pochopení.

5.4. Doručení proběhne v pracovní dny.

5.5. Zákazník má rovněž možnost vyzvednutí objednaného zboží přímo v našich kamenných prodejnách ve Vyškově, Kyjově a Hovoranech.

5.6. Po přijetí zásilky si prosím zkontrolujte její stav a v případě poškození či jiných nesrovnalostí sepište s dopravcem o této skutečnosti protokol. Po té nás ihned kontaktuje. Vyhne se tím zbytečným průtahům při řešení problémů.

 

 

6. Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného zákazníkem se řídí cenami uvedenými u objednávaného zboží na našem internetovém obchodě. Ceny zboží zahrnují DPH v zákonné sazbě.

6.2. K ceně dodávaného zboží prodávajícím bude připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit.

 

Česká republika:

Platba na dobírku:

 • Česká pošta - balík "Do ruky" - 119,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - balík "Na poštu" - 109,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - elektrická vozítka - 139,- Kč (včetně DPH)
 • DPD - 139,- Kč (včetně DPH)

Platba předem na bankovní účet:

 • Česká pošta - balík "Do ruky" - 109,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - balík "Na poštu" - 99,- Kč (včetně DPH)
 • Česká pošta - elektrická vozítka - 119,- Kč (včetně DPH)
 • DPD - 109,- Kč (včetně DPH)

 

 

Slovenská republika:

Platba na dobírku:

 • Slovenská pošta - Expres Kuriér - 149,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)
 • Slovenská pošta - elektrická vozítka - 270,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)

Platba předem na bankovní účet:

 • Slovenská pošta - Expres Kuriér - 129,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)
 • Slovenská pošta - elektrická vozítka - 240,- Kč (přepočteno dle aktuálního kurzu ČNB)

 

6.3. Při objednání většího množství kusů zboží bude cena dopravy stanovena individuálně. To znamená, pokud nebude možné zboží zabalit do jedné krabice a bude nutné celou objednávku rozdělit do více krabic z důvodu vysoké váhy zboží nebo velkého počtu kusů, bude poštovné účtováno podle odesílaných balíků.

 

Osobní odběr:

- účtujeme manipulační poplatek ve výši 30,- Kč ( včetně DPH)

- Balné neúčtujeme!

- v pobočkách Kyjov a Vyškov lze platit platební kartou

 

 

7. Záruka a odstoupení od smlouvy

7.1. Prodávající je na žádost kupujícího povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). V případě, že kupující při koupi zboží neobdrží záruční list, postačující náhradou kupujícímu je doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ.

7.2. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, které stanovuje zákon. Odstoupení od smlouvy je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy a pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady (reklamace), vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

 

 

8. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1.      Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: info@centrshop.cz.

2.      Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3.      Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz. http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4.      U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5.      Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6.      Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7.      Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu  adr@mpo.cz.

8.      V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9.      Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

9. Likvidace starého spotřebiče

Starý spotřebič je možné bezplatně odevzdat ve sběrných místech, jejichž seznam naleznete na stránce https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/.

 

10. Ochrana osobních údajů

E-mailová adresa, která byla zadaná zákazníkem do systému objednávek, nebude poskytnutá třetím stranám. E-mailová adresa bude použitá výhradně:

 • na účely zpětného kontaktu se zákazníkem,
 • získání informací o spokojenosti s výrobkem, či službami,
 • zasílání informací o novinkách, akcích, či novém výrobku (tzv. newsletter)

Newsletter je posílaný maximálně jednou týdně a je kdykoliv možné odvolat souhlas s příjmem e-mailů, a to:

 • kliknutím na odkaz přímo v e-mailové zprávě newsletteru
 • zadáním Vašeho e-mailu na stránce newsletter.centrshop.cz
 • telefonicky nebo písemně

Vytvořením objednávky je zákazník automaticky zařazený do newsletteru.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

 


Mobil: 737 279 187

Email:

info@hrackyprotebe.cz

Malé kuchařky a kuchtíci

Jistě jste si všimli, že děti napodobují činnosti svých rodičů, popřípadě všech, kteří se vyskytují v jejich okolí. Již od raného věku lze spatřit jakou si rozdílnost mezi holkami a kluky. Zaměřme se nyní hlavně na dívenky. Snad každou z nich přitahuje kuchyně. Tajně sní o tom, jakou budou kuchařkou, jak si vybaví v dospělosti kuchyni a jak se v ní budou cítit příjemně. Co by to však bylo za představu bez pomůcek, které zajistí alespoň částečnou realizaci.