Nákupní košík
0,00 Kč s DPH
0,00 EUR s DPH
Hračky pro tebe (https://www.hrackyprotebe.cz/)
Úvodní stránka » Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační protokol ke stažení zde: VZOR Odstoupení od smlouvy

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele .č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“)

Kupující:

1. Kupujícímu je doporučeno ve vlastním zájmu dodané zboží před jeho převzetím dobře prohlédnout, zda zásilka není zjevně poškozena dopravou. V případě poškození zásilky kupující následně zkontroluje obsah zásilky a zjistí zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O případném poškození zásilky během přepravy doporučujeme kupujícímu neprodleně informovat přepravce i prodávajícího a to nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.  Na pozdější reklamace způsobené přepravou nelze brát zřetel.

2. Reklamaci vad zboží doporučujeme kupujícímu učinit písemně a to vyplněním reklamačního protokolu (viz výše) a odeslat společně se zbožím na adresu provozovny:

  1. - Dimix s.r.o., Masarykovo nám. 4, 697 01, Kyjov nebo doručit osobně na adresu provozoven:
  2. - Dimix s.r.o., Masarykovo nám. 4, 697 01, Kyjov
  3. - Dimix s.r.o., Sušilova 36/10, 682 01, Vyškov
  4. - Dimix s.r.o., Hlavní 207, 696 12, Hovorany

Slovenským zákazníkům doporučujeme reklamované zboží zasílat na adresu:

- Hračky pro tebe, P.O.BOX 2/74, 908 51 Holíč

V písemné reklamaci by měly být uvedeny následující informace:

  1. - jaké zboží je reklamováno
  2. - důvod reklamace (popis vad a jakým způsobem se projevují)
  3. - číslo objednávky nebo dokladu o koupi pro rychlejší identifikaci a rychlejší vyřízení reklamace

3. Reklamaci vad u ELEKTRICKÝCH VOZÍTEK A TRAMPOLÍN kupující učiní tak, že zašle podrobný popis vady zboží a kontakt na sebe na email reklamace@centrshop.cz a nebo nás kontaktuje na číslo 737 279 188. V případě zaslání emailu zákazník vyčká instrukcí, jak dále postupovat při reklamaci. U tohoto zboží je před odesláním zpět do naší firmy nutná konzultace technika, aby se zákazník vyhnul zbytečnému posílání celého zboží v případě, že postačí zaslání pouze jednoho nebo více dílů, které určí technik.  

4. Reklamované zboží je kupující povinen předložit čisté, v případě zaslání reklamovaného zboží obchodním balíkem, žádáme kupující o řádně zabalení, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození – pro tyto účely doporučujeme uschování originálního obalu. (není podmínkou pro přijetí reklamace).

Kupující při uplatnění záruky má, jde-li o:

·                         vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

·                         vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

·                         vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

·                         jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Prodávající:

1. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, nejpozději do 3 dnů od doručení zboží spolu s písemnou reklamací a vyrozumí o tom kupujícího písemně, popřípadě elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

3. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat telefonicky na tel.:515536684, 737279187a to v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin, nebo na info@hrackyprotebe.cz


Mobil: 737 279 187

Email:

info@hrackyprotebe.cz

Malé kuchařky a kuchtíci

Jistě jste si všimli, že děti napodobují činnosti svých rodičů, popřípadě všech, kteří se vyskytují v jejich okolí. Již od raného věku lze spatřit jakou si rozdílnost mezi holkami a kluky. Zaměřme se nyní hlavně na dívenky. Snad každou z nich přitahuje kuchyně. Tajně sní o tom, jakou budou kuchařkou, jak si vybaví v dospělosti kuchyni a jak se v ní budou cítit příjemně. Co by to však bylo za představu bez pomůcek, které zajistí alespoň částečnou realizaci.