Nákupní košík
0,00 Kč s DPH
0,00 EUR s DPH
Hračky pro tebe (https://www.hrackyprotebe.cz/)

Zvažujete koupi

PŘEMÝŠLÍTE ZDA POŘÍDIT DÍTĚTI ELEKTRICKÉ VOZÍTKO?

Pokud zvažujete koupi elektrického vozítka, prosíme o přečtení následujících NEJDŮLEŽITŠJŠÍCH INFORMACÍ, týkajících se užívání a dlouhé životnosti Vašeho vozítka.

 • Veškeré vozítka jsou distribuována jako hračky pro děti, nesplňují tedy jízdnívlastnosti vozítek se spalovacími motory.

 • Vzhled vozítka je pouze záležitostí vkusu, vozítka obsahují shodné motory, převodovky i baterie,  v závislosti na výkonu daného vozítka.
  (Čtyřkolka bude mít tedy stejné jízdní vlastnosti jako např. vozítko Audi či Hummer, není tedy možné se čtyřkolkou najíždět či sjíždět z patníků, brodit se blátem apod.
  )

 • V případě, že dítě najede k pevné překážce a má současně sešlápnutý pedál plynu a vozítko prudce zastaví, nebo náhle změní směr jízdy (z jízdy vpřed vzad, nebo opačně) v závislosti na rychlosti vozítka a váze dítěte může dojít ke spálení vinutí motoru, nebo k vylomení zubů v převodovce. 

 • Na tyto závady se záruka nevztahuje a oprava se provádí na vrub zákazníka. Cena opravy je cca 200,-Kč, nový díl cca 400,- Kč.

 • Na tento výrobek je stanovena záruční doba 24 měsíců, minimální zaručená životnost baterie je 6 měsíců, její kapacita záleží na jejím formátování. (nabíjení, vybíjení)

 • Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí Občanským zákoníkem v platném znění. Výrobek je před expedicí výrobcem kontrolován. Záruka poskytovaná prodejcem se vztahuje na závady výrobku zjištěné v záruční době a způsobené vadným materiálem nebo chybným zpracováním.

 • Výrobce, v souladu s § 619 odst. (2) Občanského zákoníku, neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením – spínače, převodovky a kola jsou díly podléhající přirozenému opotřebení, způsobenému obvyklým užíváním. Výrobce dále neručí za vady vzniklé stárnutím, nesprávným užíváním výrobku. (přetěžováním, nárazy, provozem v nevhodném prostředí – voda, prach, apod.), nevhodným uskladněním a ošetřováním, neopatrnou dopravou a manipulací, hrubým zacházením nebo používáním k jinému účelu než k účelu obvyklému, ke kterému je výrobek určen. Výrobek výslovně není určen pro provoz ve veřejných půjčovnách či k podobným účelům. Výrobce neručí za poškození, které bylo způsobeno uživatelem či jinou osobou, popřípadě živelní pohromou. Použití jiné baterie, než která je v balení od výrobce je výslovně zakázáno, vede k závažnému poškození mechanických a elektrických částí.

 • Na takto vzniklé vady se záruka nevztahuje. Záruka nelze uznat, pokud spotřebitel učiní nedovolené zásahy do výrobku nebo použije-li k opravě výrobku jiných než originálních dílů.

Zjištěné vady je nutno reklamovat bez zbytečného odkladu u prodejce, kde byl výrobek zakoupen. V ŽÁDNÉM případě není dovoleno používat el. vozítko s jakýmkoli poškozením, obzvláště se závadami el. zařízení, nebo se závadami na hnacím ústrojí, VÝSLOVNĚ JE ZAKÁZÁNO používat vozítko s poškozenou převodovkou (převodovkami). Takto poškozené vozítko nemá dostatečný brzdný účinek, Vaše dítě by mohlo být vystaveno nebezpečí úrazu!

 • K reklamaci je nutno dodat řádně vyplněný reklamační protokol a doklad o zaplacení.
 • Do záruční opravy předá spotřebitel kompletní výrobek, nebo po domluvě s dodavatelem pouze konkrétní díl a to v čistém stavu.
 • Prodejce postoupí reklamaci dovozci včetně výše uvedených dokladů. Dovozce reklamaci výrobku posoudí a v případě oprávněné reklamace bude výrobek řádně opraven, popřípadě vyměněn za bezvadný.

!! VAROVÁNÍ !!

Pozor, VOZÍTKA lze používat POUZE pod dohledem dospělé osoby!

Používejte ochranné pomůcky (přilbu, chrániče rukou a nohou, atp.)


Mobil: 737 279 187

Email:

info@hrackyprotebe.cz

Malé kuchařky a kuchtíci

Jistě jste si všimli, že děti napodobují činnosti svých rodičů, popřípadě všech, kteří se vyskytují v jejich okolí. Již od raného věku lze spatřit jakou si rozdílnost mezi holkami a kluky. Zaměřme se nyní hlavně na dívenky. Snad každou z nich přitahuje kuchyně. Tajně sní o tom, jakou budou kuchařkou, jak si vybaví v dospělosti kuchyni a jak se v ní budou cítit příjemně. Co by to však bylo za představu bez pomůcek, které zajistí alespoň částečnou realizaci.